Công ty TNHH SX & Gia Công Bao Bì Thành Công

Tin tức

Chạy cùng lúc 2 bản Skype 4.0 trên Windows


 Nếu bạn có 2 account skype và muốn chúng hoạt động cùng lúc trên một máy tính, Skype 4.0+ cho phép làm điều này.

Thực hiện đơn giản bằng cách thêm tham số /secondary vào lệnh chạy file Skpye.

Cụ thể:

  1. Tạo mới 1 shortcut trên màn hình
  2. Trong phần target location gõ "C:\Program files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary

 


Tin liên quan

Online

Hỗ trợ Online

Sản phẩm

Đăng ký

Đăng ký địa chỉ email để nhận bản tin từ website
Hủy đăng ký